Problemy z wagą bardzo obciążają ciało i umysł

Otyłość, pamięć i funkcje poznawcze

Choroba Alzheimera i demencja są plagą społeczeństw, które cieszą się długim życiem. W Stanach Zjednoczonych choroby te dotykają ponad 7,5 miliona osób, z których większość jest w wieku powyżej 65 lat. W wieku 65 lat szacowane ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera w ciągu całego życia wynosi 17,2% u kobiet i 9,1% u mężczyzn. Masa ciała jest potencjalnie modyfikowalnym czynnikiem ryzyka choroby Alzheimera i demencji.

Metaanaliza 10 prospektywnych badań kohortowych, które objęły prawie 42 000 osób obserwowanych przez okres od trzech do 36 lat, wykazała związek w kształcie litery U pomiędzy BMI a chorobą Alzheimera. W porównaniu do osób o prawidłowej wadze, niedowaga wiązała się z 36-procentowym wzrostem ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera, podczas gdy otyłość wiązała się z 42-procentowym wzrostem ryzyka. Związki te były silniejsze w badaniach z dłuższym okresem obserwacji.

Nowsza metaanaliza wykazała podobnie silny związek między otyłością a chorobą Alzheimera.

GrubasFit na Instagramie i na Facebooku