Problemy z wagą bardzo obciążają ciało i umysł

Otyłość a czynność płuc/choroby układu oddechowego

Nadwaga upośledza funkcje oddechowe na drodze mechanicznej i metabolicznej. Nagromadzenie tłuszczu brzusznego, na przykład, może ograniczać opadanie przepony, a w konsekwencji rozprężanie płuc, podczas gdy nagromadzenie trzewnej tkanki tłuszczowej może zmniejszać elastyczność ściany klatki piersiowej, osłabiać siłę mięśni oddechowych i zwężać drogi oddechowe w płucach. Cytokiny generowane przez stan zapalny o niskim stopniu nasilenia, który towarzyszy otyłości, mogą również upośledzać czynność płuc.

Astma i obturacyjny bezdech senny to dwie powszechne choroby układu oddechowego, które zostały powiązane z otyłością. W meta-analizie siedmiu badań prospektywnych, które objęły 333 000 osób, otyłość zwiększyła ryzyko rozwoju astmy zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet o 50 procent. Otyłość w znacznym stopniu przyczynia się również do rozwoju obturacyjnego bezdechu sennego (OSA), który według szacunków występuje u około jednej na pięć osób dorosłych; jedna na 15 osób dorosłych cierpi na umiarkowany lub ciężki obturacyjny bezdech senny. Stan ten jest związany z sennością w ciągu dnia, wypadkami, nadciśnieniem tętniczym, chorobami układu krążenia i przedwczesną śmiertelnością. Od 50 do 75% osób z OSA jest otyłych. Badania kliniczne sugerują, że umiarkowana utrata masy ciała może być pomocna w leczeniu bezdechu sennego.

GrubasFit na Instagramie i na Facebooku