Problemy z wagą bardzo obciążają ciało i umysł

Otyłość, depresja i jakość życia

Wysokie wskaźniki otyłości i depresji oraz ich indywidualne powiązania z chorobami układu sercowo-naczyniowego skłoniły wielu badaczy do zbadania zależności między wagą a nastrojem. Analiza 17 badań przekrojowych wykazała, że osoby otyłe były bardziej narażone na depresję niż osoby o zdrowej wadze. Ponieważ badania włączone do analizy oceniały wagę i nastrój tylko w jednym punkcie czasowym, badacze nie mogli stwierdzić, czy otyłość zwiększa ryzyko depresji, czy też depresja zwiększa ryzyko otyłości. Nowe dowody potwierdzają, że związek między otyłością a depresją może być dwukierunkowy: Metaanaliza 15 długoterminowych badań, które objęły 58 000 uczestników przez okres do 28 lat, wykazała, że osoby, które były otyłe na początku badania, miały o 55% wyższe ryzyko rozwoju depresji do końca okresu obserwacji, a osoby, które miały depresję na początku badania, miały o 58% wyższe ryzyko stania się otyłymi.

Chociaż biologiczny związek między otyłością a depresją nie został jeszcze ostatecznie zidentyfikowany, możliwe mechanizmy obejmują aktywację stanu zapalnego, zmiany w osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, insulino-oporność oraz czynniki społeczne lub kulturowe.

Badania nad wpływem otyłości na określone wyniki zdrowotne, takie jak cukrzyca czy depresja, dają jedynie wgląd w pełny wpływ otyłości na zdrowie i samopoczucie. Jakość życia związana ze zdrowiem (HRQoL) integruje wpływ otyłości (lub jakiegokolwiek innego schorzenia) na funkcjonowanie fizyczne, psychologiczne i społeczne. Chociaż HRQoL jest stosunkowo młodą dziedziną badań, w wielu badaniach oceniano ogólny wpływ otyłości na HRQoL. Spośród 31 badań przeprowadzonych u dorosłych, większość wykazała, że otyłość była istotnie związana z obniżoną HRQoL w porównaniu z normalną wagą. Badacze znaleźli podobny związek w pięciu badaniach HRQoL u dzieci i młodzieży.

GrubasFit na Instagramie i na Facebooku