Problemy z wagą bardzo obciążają ciało i umysł

Otyłość i choroby sercowo-naczyniowe

Masa ciała jest bezpośrednio związana z różnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Wraz ze wzrostem BMI wzrasta ciśnienie krwi, stężenie lipoprotein o niskiej gęstości (LDL, czyli „złego”) cholesterolu, trójglicerydów, cukru we krwi i stan zapalny. Zmiany te przekładają się na zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej, udaru mózgu i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych:

  • Otyłość a choroba wieńcowa. Liczne badania wykazały bezpośredni związek między nadmierną masą ciała a chorobą wieńcową (CAD). The BMI-CAD Collaboration Investigators przeprowadzili metaanalizę 21 długoterminowych badań, w których obserwowano ponad 300 000 uczestników przez średnio 16 lat. Uczestnicy badania, którzy mieli nadwagę, mieli o 32 procent wyższe ryzyko rozwoju choroby wieńcowej w porównaniu z uczestnikami, którzy mieli prawidłową wagę; ci, którzy byli otyli, mieli o 81 procent wyższe ryzyko. Chociaż dostosowanie do ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu nieznacznie obniżyło szacunki ryzyka, pozostały one wysoce istotne dla otyłości. Badacze oszacowali, że wpływ nadwagi na ciśnienie krwi i poziom cholesterolu we krwi stanowi tylko około połowy związanego z otyłością zwiększonego ryzyka choroby wieńcowej.
  • Otyłość a udar mózgu. Udar niedokrwienny mózgu (spowodowany zakrzepem) i choroba wieńcowa mają wiele wspólnych procesów chorobowych i czynników ryzyka. Metaanaliza 25 prospektywnych badań kohortowych z udziałem 2,3 miliona osób wykazała bezpośredni, stopniowany związek między nadmierną masą ciała a ryzykiem udaru. Nadwaga zwiększała ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu o 22%, a otyłość o 64%. Nie stwierdzono jednak istotnego związku między nadwagą lub otyłością a udarem krwotocznym (spowodowanym krwawieniem). Powtórna analiza, w której statystycznie uwzględniono ciśnienie krwi, cholesterol i cukrzycę, osłabiła te związki, sugerując, że czynniki te pośredniczą we wpływie otyłości na udar.
  • Otyłość a zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych. W metaanalizie 26 badań obserwacyjnych, które objęły 390 000 mężczyzn i kobiet, kilka grup rasowych i etnicznych oraz próbki z USA i innych krajów, otyłość była istotnie związana ze śmiercią z powodu choroby wieńcowej i chorób układu krążenia. Kobiety z BMI wynoszącym 30 lub więcej miały o 62% większe ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu choroby wieńcowej, a także o 53% większe ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu jakiegokolwiek rodzaju choroby sercowo-naczyniowej, w porównaniu z kobietami, których BMI mieściło się w normie (18,5 do 24,9). Mężczyźni z BMI wynoszącym 30 lub więcej mieli podobnie podwyższone ryzyko.

Dobrą wiadomością jest to, że utrata masy ciała o 5 do 10 procent może obniżyć ciśnienie krwi, poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów oraz poprawić inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.

GrubasFit na Instagramie i na Facebooku