NaukaŻycie

Otyłość związana z zachowaniem jest szczególnie szkodliwa dla zdrowia

Otyłość, ogólny stan zdrowia i umieralność są ze sobą ściśle powiązane, a badacze z CUPC dokonują istotnych wkładów w zrozumienie genetycznych wymiarów tych zależności. Ostatnie wyniki sugerują, że sposób, w jaki ktoś staje się otyłym, ma znaczenie dla późniejszych problemów zdrowotnych.

Można to ująć w bardziej przystępny sposób – badacze z CUPC przyczyniają się do zrozumienia, jak otyłość, stan zdrowia i umieralność są ze sobą powiązane na poziomie genetycznym. Ostatnie badania wskazują, że sposób, w jaki ktoś staje się otyłym, wpływa na późniejsze problemy zdrowotne.

Badacze z CUPC przeprowadzili badanie, w którym wykorzystali informacje genetyczne z badania nad zdrowiem i emeryturami. Na tej podstawie otrzymali dwa rodzaje otyłości: uwarunkowaną genetycznie i związana z zachowaniami społecznymi. Otyłość związana z zachowaniami społecznymi odnosi się do ludzi, którzy mają niską skłonność genetyczną do otyłości, ale ich waga zależy od tego, ile kalorii spożywają, jak się ruszają, jak dobrze śpią i jak ogólnie dbają o zdrowie. Okazało się, że otyłość związana z zachowaniami społecznymi ma silniejszy związek z chorobami serca w późniejszym życiu, niż otyłość uwarunkowana genetycznie.

Te wyniki mają duże znaczenie dla polityki zdrowotnej. Jeśli udałoby się zmniejszyć wpływ czynników społeczno-behawioralnych na otyłość, to mogłoby to mieć ogromny wpływ na stan zdrowia i długość życia ludzi, stanowiąc jednocześnie łatwą do osiągnięcia poprawę zdrowia Amerykanów.

Zespół badawczy składał się z czterech osób: Trenta Davidsona, Justina Vinneau-Palarino, Josha A. Goode’a (wszyscy byli związani z CUPC jako studenci) oraz Jasona Boardmana (członek kadry naukowej CUPC).

GrubasFit na Instagramie i na Facebooku