Każdy zjedzony hot dog skraca życie o 36 minut

Obliczanie wpływu na zdrowie ludzkie

Indeks ten jest adaptacją Globalnego Obciążenia Chorobami, w którym śmiertelność i zachorowalność na choroby są związane z pojedynczym wyborem żywieniowym danej osoby. Dla HENI, badacze wykorzystali 15 dietetycznych czynników ryzyka i szacunki obciążenia chorobami z GBD i połączyli je z profilami żywieniowymi żywności spożywanej w Stanach Zjednoczonych, opartymi na bazie danych What We Eat in America z National Health and Nutrition Examination Survey. Żywność z pozytywnymi wynikami przyczynia się do zdrowych minut życia, podczas gdy żywność z wynikami negatywnymi wiąże się z efektami zdrowotnymi, które mogą być szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Dodanie do wyniku wpływu środowiska

Aby ocenić wpływ żywności na środowisko, badacze wykorzystali IMPACT World+, metodę oceny wpływu żywności na cykl życia (produkcja, przetwarzanie, wytwarzanie, przygotowywanie/gotowanie, konsumpcja, odpady), a także dodali ulepszone oceny zużycia wody i szkód dla zdrowia ludzkiego wynikających z powstawania drobnych cząstek stałych. Opracowali oceny dla 18 wskaźników środowiskowych, biorąc pod uwagę szczegółowe przepisy kulinarne, jak również przewidywane odpady żywnościowe.

Na koniec badacze podzielili żywność na trzy strefy kolorystyczne: zieloną, żółtą i czerwoną, w oparciu o ich łączne wartości odżywcze i środowiskowe, podobnie jak w przypadku sygnalizacji świetlnej.

Zielona strefa reprezentuje żywność, której spożycie zaleca się zwiększyć w diecie i zawiera ona produkty, które są zarówno korzystne pod względem odżywczym, jak i mają niewielki wpływ na środowisko. Żywność w tej strefie to przede wszystkim orzechy, owoce, warzywa uprawiane na polu, rośliny strączkowe, pełne ziarna i niektóre owoce morza.

W strefie czerwonej znajdują się produkty, które mają znaczny wpływ na wartości odżywcze lub środowisko i powinny być ograniczane lub unikane w diecie. Wpływ na wartości odżywcze były głównie napędzane przez przetworzonych mięs, a klimat i większość innych wpływów środowiskowych napędzany przez wołowiny i wieprzowiny, jagnięciny i przetworzonych mięs.

Naukowcy przyznają, że zakres wszystkich wskaźników różni się znacznie, a także zwrócić uwagę, że odżywczo korzystne żywności nie zawsze może generować najniższe wpływy na środowisko i odwrotnie.

„Poprzednie badania często sprowadzały swoje wyniki do dyskusji na temat żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego” – powiedział Stylianou. „Chociaż stwierdzamy, że żywność pochodzenia roślinnego generalnie wypada lepiej, istnieją znaczne różnice zarówno w obrębie żywności pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego”.

Projekt został zrealizowany w ramach nieograniczonego grantu od National Dairy Council oraz University of Michigan Dow Sustainability Fellowship. Naukowcy współpracują również z partnerami w Szwajcarii, Brazylii i Singapurze, aby opracować tam podobne systemy oceny. Docelowo chcieliby rozszerzyć je na kraje na całym świecie.

Linki

GrubasFit na Instagramie i na Facebooku