DietaNauka

Każdy zjedzony hot dog skraca życie o 36 minut

Małe zmiany w diecie mogą pomóc Ci żyć zdrowiej i bardziej zrównoważenie

Jedzenie hot-doga może kosztować Cię 36 minut zdrowego życia, podczas gdy wybór porcji orzechów zamiast tego może pomóc Ci zyskać 26 minut dodatkowego zdrowego życia – wynika z badania przeprowadzonego przez University of Michigan.

Badanie, opublikowane w czasopiśmie Nature Food, oceniło ponad 5800 produktów spożywczych, szeregując je pod względem obciążenia chorobami żywieniowymi dla ludzi i ich wpływu na środowisko. Okazało się, że zastąpienie 10% dziennego spożycia kalorii z wołowiny i przetworzonego mięsa mieszanką owoców, warzyw, orzechów, roślin strączkowych i wybranych owoców morza może zmniejszyć ślad węglowy w diecie o jedną trzecią i pozwolić ludziom zyskać 48 minut zdrowego czasu dziennie.

„Ogólnie rzecz biorąc, zalecenia żywieniowe nie zawierają konkretnych i możliwych do podjęcia działań, które motywowałyby ludzi do zmiany zachowań, a rzadko kiedy zalecenia żywieniowe uwzględniają wpływ środowiska” – powiedziała Katerina Stylianou, która prowadziła badania jako doktorantka i stypendystka podoktorska na Wydziale Nauk o Zdrowiu Środowiskowym w Szkole Zdrowia Publicznego U-M. Obecnie pracuje ona jako dyrektor ds. informacji i strategii danych dotyczących zdrowia publicznego w Departamencie Zdrowia w Detroit.

Praca ta opiera się na nowym, opartym na epidemiologii indeksie żywieniowym, Health Nutritional Index, który badacze opracowali we współpracy z dietetykiem Victorem Fulgoni III z Nutrition Impact LLC. HENI oblicza korzystne lub szkodliwe obciążenie zdrowotne netto wyrażone w minutach zdrowego życia, związane z jedną porcją spożywanej żywności.

GrubasFit na Instagramie i na Facebooku